• Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové

O nadaci

logo-fullO nadaci

Nadace byla založena v roce 1995 za účelem správy autorských práv a propagaci díla malíře Karla Svolinského. Hlavním iniciátorem zřízení Nadace byla jeho neteř, akademická malířka Vlasta Kubátová.

Zejména v počátcích její činnosti byly nezastupitelné její znalosti a konkrétní vzpomínky, týkající se soukromého i uměleckého života Karla Svolinského. Současně jako výhradní dědička odkázala Nadaci autorská práva, jejichž aktivní správa zůstane jednou z hlavních činností Nadace.

Dalším významným iniciátorem vzniku Nadace byl probošt František Lukeš, blízký přítel Karla Svolinského, milovník výtvarného umění a hudby.