Václav Špála

Václav Špála [1895 - 1946]

 
spalaV roce 2002 vydala Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové
jako svoji 2. publikaci v edici ARS FONTES při příležitosti prodejní výstavy v Galerii Tvrdohlaví ve dnech 28. listopadu 2002 – 11. ledna 2003

Prezident Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové: Tomáš Kotouč
Edici řídí: Daniel Markvart
Autoři koncepce publikace: Eduard Burget a Roman Musil

K vydání připravili, úvodní studii a ediční poznámku napsali, Život a dílo v datech, antologii textů, přehled aukcí, soupis autorských výstav, bibliografiiVáclava Špály, soupis literatury, seznam vyobrazení a jmenný rejstřík sestavili Eduard Burget a Roman Musil

Překlad resumé: Marcela Krejčíková, Monika Vopálenská
Autor fotografií: Oto Palán, fotoarchiv Jiřího Špály a Heleny Machkové
Grafická úprava: Martin Pivrnec
Sazba a zlom: Martin Pivrnec
Litografie: ASTRON studio
Tisk: Triangl s. r. o.
Náklad: 1000 kusů
Vydání první


ISBN 80-238-9687-3