Příspěvky

Na co žádat

Nadace může poskytnou příspěvek na projekty výlučně spojené s propagací díla a osobnosti Karla Svolinského, např. výstavy, publikace, studie, články, diplomové či doktorandské práce apod.

Jak žádat

Všem žadatelům o příspěvek na uměleckou činnost, pořadatelský záměr nebo jiný projekt, který je v souladu s podpůrnou činností Nadace, je k dispozici jednotný formulář k vytisknutí.

Vyplněný formulář se všemi požadovanými náležitostmi zašlete poštou na níže uvedenou adresu.

Termíny

Termíny pro podání žádosti o nadační příspěvek.

    Na projekty konané v druhém pololetí 2017 - do 31. 5. 2017
    Na projekty konané v prvním pololetí 2018 - do 31. 10. 2017   

Žádosti zasílejte výhradně na přiloženém formuláři. Nadace neuděluje příspěvky na projekty, které byly v době přijetí žádosti už realizovány. Rozhodující je datum podání (poštovní razítko).

Formulář

Formulář pro žádost o nadační příspěvek je na následující stránce.