Karel Černý

Karel Černý [1910–1960]
cernyBarva a existence
Soupis Malířského díla

Vojtěch Lahoda

V roce 2003 vydala Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové jako svoji 3. publikaci v edici ARS FONTES

Prezident Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové: Tomáš Kotouč
Edici řídí: Daniel Markvart
Autor koncepce publikace: Vojtěch Lahoda
Jazyková redakce: Martina Mašínová
Spolupráce na rešerších soupisu malířského díla a seznamu výstav: Lenka Sýkorová
Rejstřík: Ondřej Váša
Překlad resumé: Marcela Krejčíková, Monika Vopálenská
Autoři fotografií: Jan Diviš, Jiří Hampl, Zdeněk Matyásko, Ota Palán, Ivo Přeček a fotoarchiv majitelů
Grafická úprava: Martin Pivrnec
Sazba a zlom: Martin Pivrnec
Tisk: Triangl
Náklad: 1000 kusů
Vydání první

ISBN 80-239-1911-3

Malíř Karel Černý (1910–1960) patří mezi nejzajímavější osobnosti českého moderního umění dvacátého století. Jeho teskné, procítěné obrazy milenců v zahradních restauracích, záhadná zátiší i opuštěné jihočeské krajiny patří ke klasickým příkladům českého malířství 30.–50. let. Publikace mapuje vývoj Černého díla zejména v souvislosti s vlivem existencialismu. Ten v českém kulturním prostředí sílil ve čtyřicátých letech a měl nesporný význam pro malířův postoj výlučného osamění, které se stalo až ontologickou kategorií jeho života i tvorby. Kniha obsahuje dosud nejkompletnější soupis umělcovy malby a soupis grafiky.

Doc. PhDr. Vojtěch Lahoda CSc. (1955)

Historik umění, v letech 1993–2001 ředitel Ústavu dějin umění AV ČR, v současnosti zástupce ředitele, přednáší na FF UK. Autor řady článků, publikací a katalogů o moderním umění a avantgardě, z poslední doby mj. o Josefu Sudkovi a Družstevní práci (Alvar Aalto Museum 2003), o Vincenci Kramářovi (Musée Picasso 2002, NG Praha 2000), Zdenku Rykrovi (GHMP 2000) ad. Přednášel na univerzitách a konferencích v USA, Skotsku, Severním Irsku, Finsku, Francii, Litvě, Izraeli, Německu, Polsku aj. V roce 2001 působil na Univerzitě St. Andrews ve Skotsku.