Vydavatelská činnost nadace

Po velikém úspěchu retrospektivní výstavy souborného díla Karla Svolinského včetně souběžně vydané monografie na přelomu let 2001/2002 se Nadace rozhodla, že se nebude bránit realizaci jiných projektů v oblasti výtvarného umění. Byla však nastavena vysoká kritéria, týkající se celého projektu, tedy kvalitě publikace. Proto se podařilo zatím realizovat pouze několik publikací, ke kterým se však můžeme bez rozpaků hlásit.

Prvotním impulsem vždy bylo získání některých významných dokumentů z pozůstalosti těchto umělců, jako např. soupisy díla, deníky apod., a poté pak samozřejmě i kvalitní fundovaný autorských tým. Tyto projekty se podařilo vždy i kvalitně sponzorsky zajistit, takže níže uvedené monografie byly kladně přijaté jak odbornou tak laickou veřejností.

Konkrétně se jedná o monografie těchto významných českých malířů:

  •     Alén Diviš
  •     Černý Karel
  •     Karel Svolinský
  •     Ota Bubeníček
  •     Václav Špála

Všechny tyto publikace je možno si objednat na adrese [1]