Karel Svolinský

Karel Svolinský [1896—1986]

svolinsky obalkaVýstava v Národní galerii v Praze, palác Kinských (18. 12. 2001 – 10. 3. 2002)

Pořadatelské instituce: Národní galerie v Praze a Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové

Koncepce monografie: Roman Musil a Eduard Burget
Koncepce výstavy: Roman Musil (odborná spolupráce Eduard Burget)
Kurátor výstavy: Radek Wohlmuth
Architekt výstavy: Eva Reitingerová

Texty v katalogu:

Eva Balaštíková, Jaroslav Blecha, Eduard Burget, Roman Musil,
Tomáš Pavlíček, Věra Ptáčková, Alena Reichová, Helena Rišlinková,
Jaroslav Šůla, Slavomil Vencl, Radim Vondráček a Pavel Zatloukal

Kalendárium, soupis literatury, soupis autorských výstav, seznam vyobrazení
v publikaci a jmenný rejstřík sestavili Eduard Burget a Roman Musil

Překlad resumé: Gita Zbavitelová
Jazyková korektura: Steven Chess

Autoři fotografií: Jan Diviš, Oto Palán, Milan Posselt, Miroslava Sošková,
fotoarchiv ČTK, Muzea umění v Olomouci, Vlastivědného muzea v Olomouci,
Vlasty Kubátové a Jariny Smolákové

Roku 2001 vydala Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové jako svoji 1. publikaci

Grafická úprava: Martin Pivrnec
Sazba a zlom: Martin Pivrnec
Litografie: Astron studio
Vytiskl: Triangl s. r. o.
Náklad: 1500 výtisků
Vydání první 

ISBN 80-238-7652-X