Ota Bubeníček

Ota Bubeníček [1871–1962]

bubenicekV roce 2007 vydala Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové jako svou 5. publikaci v edici ARS FONTES

Prezident Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové: Tomáš Kotouč
Edici řídí: Daniel Markvart
Autoři koncepce a textů publikace: Eduard Burget, Ondřej Váša
Jazyková redakce: Dana Mikulejská
Překlad resumé a summary: Inter-Contact
Autoři fotografií: Oto Palán, Lumír Čuřík, Jaroslav Kolísko, Jan Šetelík, Jiří Vojta
Grafická úprava: Martin Pivrnec
Sazba a zlom: Martin Pivrnec
Tisk: Triangl
Náklad: 1000 výtisků
Vydání první

ISBN 978-80-903955-0-3


Ota Bubeníček (31. 10. 1871 – 10. 9. 1962) náleží k předním českým krajinářům první poloviny 20. století. Narodil se v Uhříněvsi u Prahy, kde na něj měl od dětství velký vliv jeho bratr Jindřich, zkušený krajinář a ilustrátor. Pod jeho vlivem se Ota Bubeníček rozhodl pro uměleckou dráhu. Nejprve pracoval jako litograf v Haasově grafickém ateliéru a roku 1899 vstoupil na Akademii výtvarných umění, kde studoval pod vedením Julia Mařáka, Antonína Slavíčka a Rudolfa z Ottenfeldu. Po ukončení studií podnikl řadu cest do zahraničí (Německo, Francie, Belgie, Holandsko), svou tvorbou však zakotvil především v domácím prostředí. Po návratu z ciziny zamířil s několika přáteli na Moravu a Valašsko, kde se věnoval studiu lidové architektury. Po celá dvacátá léta maloval zejména v jižních Čechách, na Moravě a Slovensku. V roce 1932 se přestěhoval do Mladé Vožice, kde nalezl v mírně zvlněné podblanické krajině svůj druhý domov.

Bubeníčkovy realisticky laděné krajinomalby vynikají svou plastičností a citlivou barevností. Jelikož Bubeníček dokázal ve svých obrazech zachytit neporušený ráz krajiny s množstvím lidových staveb, byly jeho krajinomalby vysoce hodnoceny též etnografy.

V roce 1902 vstoupil do Jednoty umělců výtvarných a pravidelně se účastnil spolkových výstav. Roku 1909 uspořádal v Topičově salonu první samostatnou výstavu, v dalších letech následovala řada výstav doma i v zahraničí (Londýn, Benátky, Oslo, Vídeň, Amsterdam, Lipsko, Kodaň, Stockholm ad.). Vedle krajinomalby se Bubeníček věnoval i loutkářské tvorbě a celý život se aktivně účastnil sokolského hnutí. V roce 1952 uspořádala Jednota umělců výtvarných Bubeníčkovi velkou soubornou výstavu.

Bubeníčkovy obrazy jsou zastoupeny zejména v Památníku Mladovožicka, v Národní galerii v Praze a v celé řadě regionálních muzeích, galeriích a soukromých sbírkách.