Nadační činnost

Vydáním odborné monografie a realizací souborné výstavy ve spolupráci s Národní galerií v Praze, na přelomu let 2001 a 2002, došlo k zásadnímu posunu v hodnocení díla a osobnosti Karla Svolinského. Nicméně i poté, s přihlédnutím k šíři záběru tvorby, zůstává mnoho badatelských úkolů.

Vytváření dlouhodobých předpokladů organizačních, odborných a finančních pro efektivní plnění těchto úkolů zůstává jediným předmětem činnosti Nadace. Klasická nadační činnost se pak zaměřuje na vyhledávání a podporu všech projektů, které mají užší či širší souvislosti s dílem či osobností Karla Svolinského.